Implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale - OHSAS 18001:2007

Acest standard cu privire la Sanatatea si Securitatea Ocupationala (OHSAS-Occupational Health and Safety Management Systems) prezinta cerintele unui sistem de management care permite unei organizatii sa-si controleze riscurile legate de sanatatea si securitatea ocupationala si sa-si îmbunatateasca performanta manageriala.

Pe plan national, LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca, in vigoare din data de 1 octombrie 2006, stipuleaza, prin prevederile art.7, punctul (4), Lit. a) "Angajatorul are urmatoarele obligatii: sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor” prin orientarea catre activitatile menite sa imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca, inclusiv prin implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca. Art.12, punctul (1), lit. a) prevede ca “Angajatorul are urmatoarele obligatii: sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;”

Beneficiile implementarii unui astfel de standard sunt:

  • Îmbunatatirea motivatiei organizatiei si a acceptarii privind sanatatea si securitatea ocupationala în interiorul organizatiei;
  • Reducerea numarului de accidente datorita sistematizarii tuturor activitatilor relevante pentru sanatatea si securitatea ocupationala;
  • Riscuri reduse în ceea ce priveste sanatatea care conduc la reducerea costurilor;
  • Siguranta juridica datorata rigurozitatii aplicarii tuturor legilor si reglementarilor legale;
  • Identificare si motivare crescuta a angajatilor datorata implicarii managementului în procesele OHSAS;
  • Imagine îmbunatatita si abilitate competitiva prin intermediul performantei OHSAS sustinute si documentate;
  • Pierderi materiale reduse datorate accidentelor si caderilor de productie;
  • Costuri de asigurare reduse;
  • Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat constând din calitate si mediu cât si din aspecte de sanatate si securitate

Obiectivul Sistemului de Management al Sanatati si Securitatii Ocupationale este ca ofera asistenta pentru o varietate de aspecte: minimalizarea riscului pentru angajati si alte persoane, îmbunatatirea unui sistem existent de management OHSAS, demonstrarea preocuparii sau cresterea sigurantei. E important pentru o firma sa creeze un mediu de lucru "pe masura unui om" favorizând dezvoltarea, productivitatea si motivarea personalului. Implementarea unui sistem de gestiune de acest tip permite un control si o imbunatatire a sigurantei în termeni de reducere si prevenire a accidentelor.

<< Inapoi