Implementarea sistemului de management de mediu - SR EN ISO 14001: 2005

Adoptarea unui Sistem de Management al Mediului devine pe zi ce trece o conditie importanta pentru companiile care doresc sa ramâna competitive pe piata. Protectia mediului joaca un rol din ce în ce mai important în toate organizatiile.

Principiile care stau la baza reglementarilor de mediu sunt cerute in special de OUG 195/2005 privind protectia mediului, prin Art. 3, lit.a), c) si lit. e), si anume: “principiul integrarii politicii de mediu în celelalte politici sectoriale”, “principiul actiunii preventive”, “principiul "poluatorul plateste"”. Printre modalitatile propuse de OUG 195/2005 privind protectia mediului, de implementare a acestor principii, se numara si “încurajarea implementarii sistemelor de management si audit de mediu” – conform Art. 4, lit. n) al OUG 195/2005 privind protectia mediului.

Sistemul de management de mediu este definit ca reprezentând acea parte a sistemului de management general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analiza si mentinerea politicii de mediu.

Beneficiile implementarii unui sistem de management de mediu ofera organizatiilor cel putin urmatoarele avantaje:

  • îmbunatatirea imaginii organizatiei, prin satisfacerea cerintelor referitoare la protectia mediului;
  • îmbunatatirea relatiilor cu autoritatile publice, cu comunitatea socio-economica în ansamblu;
  • limitarea raspunderii civile si penale, prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la mediu si a altor cerinte aplicabile;
  • reducerea costurilor prin diminuarea consumului de energie si materii prime, reciclarea produselor si ambalajelor etc.;
  • satisfacerea criteriilor financiare ale diversilor învestitori;
  • facilitarea accesului pe alte piete, prin asigurarea conformitatii cu standardele referitoare la managementul de mediu, recunoscute international;
  • satisfacerea cerintelor clientilor, privind certificarea conformitatii sistemului de management de mediu al furnizorilor, cu standardele aplicabile;
  • sensibilizarea personalului organizatiei privind protectia mediului.

Obiectivul acestui standard international este specificarea de cerinte referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizatii sa-si formuleze si sa-si implementeze politica si obiectivele tinând seama de cerintele legale si de alte cerinte la care organizatia subscrie precum si de informatiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. Acest standard se aplica acelor aspecte de mediu pe care organizatia le identifica, le poate controla si pe care le poate influenta. Standardul nu stabileste criterii specifice de performanta de mediu.

Implementarea cu succes a unui sistem de management de mediu este conditionata de angajarea tuturor nivelurilor de conducere, dar mai ales a conducerii de vârf a organizatiei.

<< Inapoi