Etapele implementarii unui Sistem de Management


Comanda
Contract
Raport
evaluare
Proces verbal
de instruire
Raport
evaluare
Structura
documentatiei
Manual
Proceduri
Formulare
Alte documente
Sfarsit


Initiere process

 • Stabilire contact
 • Discutii introductive
 • Negociere clauze contractuale
 • Semnare contract consultanta

Audit de evaluare initial

 • Are scopul de a evalua stadiul sistemului de management comparativ cu cerintele standardului de referinta.
 • Identifica elementele tehnico-organizatorice, resursele umane si materiale existente, sistemele de inregistrari si evidenta existente.
 • Concluziile se documenteaza īn Raportul de audit de evaluare initiala.

Instruirea echipei manageriale

 • Constientizarea intregului personal, dar mai ales a echipei manageriale, in legatura cu cerintele standardului de referinta ales precum si intelegerea modului cum pot fi adecvate procesele actuale ale organizatiei la cerintele respective.
 • Are loc instruirea echipei manageriale si a celor care vor fi implicati īn redactarea documentatiei sistemului de management, cu cerintele standardului de referinta pentru sistemul de management ales ( ex. pentru sistemul de management al calitatii ISO 9001:2000).

Proiectarea sistemului

 • Pe baza Raportului de audit de evaluare initiala, se trece la proiectarea documentatiei.
 • Este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

Intocmirea documentatiei

 • Se identifica procesele necesare sistemului de management.
 • Are loc redactarea documentatiei sistemului de management (Echipa: Reprezentantul Managementului, in calitate de Coordonator de proiect; reprezentantii principalelor compartimente), sub īndrumarea consultantului.
 • Se documenteaza procesele, prin:
 • Se elaboreaza Manualul sistemului de management

Implementarea

 • Consta in istruirea echipei manageriale, care la rāndul sau va instrui personalul de executie din subordine, īn aplicarea documentatiei elaborate in etapa anterioara, pentru a se asigura cunostintele necesare unei implementari eficiente si īn cel mai scurt timp.

Audit pre-certificare

 • Scopul sau principal fiind de evaluare a gradului īn care cerintele standardului de referinta si a documentatiei elaborate sunt cunoscute si respectate īn practica, īn vederea certificarii sistemului.
 • Concluziile se documenteaza īn Raportul de audit intern.
 • Acest audit este realizat de catre consultant.

Asistenta in cadrul auditului de certificare

 • Consultantul poate sa propuna organismul de certificare pentru sistemul de management implementat si sa participe pe toata durata desfasurarii auditului de certificare.