Implementarea sistemului de management al sigurantei alimentare - HACCP

HACCP este un sistem de management al sigurantei alimentului.

Legislatia internationala si cea din România (H.G. 924 din 11.08.2005, în vigoare din data de 1 octombrie 2006) privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, prevede aplicarea de catre “Operatorii cu activitate in domeniul alimentar” a principiilor unui sistem de management al sigurantei produselor alimentare bazat pe evaluarea si prevenirea riscurilor, deci a unui sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Evaluarea riscurilor în cadrul punctelor critice de control).

Beneficiile implementarii unui sistem HACCP sunt:

  • garantarea calitatii igienice a produselor (siguranta alimentelor),
  • contributia la reducerea rebuturilor si reclamatiilor clientilor,
  • garantarea/prelungirea duratei de valabilitate a produselor,
  • cresterea increderii clientilor si salariatilor in companie, in capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse de calitate, sigure si salubre, in mod constant,
  • crearea unui avantaj competitiv,
  • contributia la îmbunatatirea imaginii firmei si credibilitatii pe pietele internationale, cat si fata de eventualii investitori.

Obiectivul acestui sistem de management il reprezinta identificarea principiilor generale de igiena alimentara aplicabile pe filiera alimentului (de la producator primar la consumator), in scopul producerii de alimente adecvate consumului uman; recomandarea abordarii sistemului HACCP ca instrument de asigurare a calitatii igienico-sanitare


ISO/FDIS 22000:2005 este un nou standard international, elaborat pentru a asigura securitatea lanturilor alimentare pe plan mondial.

Un alt beneficiu al ISO 22000 este acela ca extinde cu succes abordarea sistemului de management al calitatii (ISO 9001:2000). Elaborarea ISO 22000 s-a bazat pe ipoteza ca cele mai eficiente sisteme de securitate a alimentelor sunt cele care sunt elaborate, gestionate si îmbunatatite permanent, în cadrul unui sistem structurat de management si care sunt încorporate în activitatile globale de management al unei organizatii.

Toate cerintele Standardului International sunt generale si sunt propuse spre aplicare de catre toate organizatiile ce fac parte din domeniul alimentar indiferent de marimea si complexitatea lor. Sunt incluse astfel si organizatiile care sunt implicate în mod direct sau nu în una sau mai multe etape în lantul alimentar.

<< Inapoi