Despre noi

SC Edbal Consult SRL este o firma de consultanta ce vine Ón sprijinul tuturor firmelor care doresc obtinerea unui avantaj concurential pe piata afacerilor prin dezvoltarea de solutii optime, adaptate oricarui domeniu de activitate, privind implementarea unor sisteme de management performante, cu aplicabilitate pentru specificul activitatii fiecarei firme, indiferent de numarul de angajati si de domeniul de activitate (care poate sa fie productie, comert, prestare servicii, s.a.).

Domeniul de activitate al firmei este oferirea de servicii de consultanta Ón:

Personalul firmei este constituit din specialisti in managementul calitatii, mediului, sanatatii & securitatii ocupationale si al sigurantei alimentare, avand la baza o experienta Ón toate compartimentele unei firme: Óncep‚nd de la cercetare, proiectare, tehnic, productie, marketing.

Personalul a fost instruit Ón domeniul sistemelor de management al calitatii, mediului, sanatatii & securitatii ocupationale si al sigurantei alimentare Ón cadrul unor Organisme Internationale de Certificare..

Succesul activitatii de consultanta este sustinut si garantat de experienta bogata ca si consultant si auditor al personalului, pentru sistemele de management, fapt confirmat prin numarul firmelor certificate, la care am asigurat consultanta.